Σύσταση νέου ΔΣ


 • Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) είναι η ακόλουθη:
  1. Πρόεδρος: Σοφία Υφαντή
  2. Αντιπρόεδρος: Τίνα Μανωλοπούλου
  3. Γενικός Γραμματέας: Γεωργία Βάμβουκα
  4. Αναπληρωτής Γραμματέας: Γιώργος Πάζιος
  5. Ταμίας: Ιωάννα Μακράκη
  6. Μέλος: Χρύσα Γιαννοπούλου
  7. Μέλος: Αντώνης Μαρκόπουλος
  8. Αναπληρωματικό Μέλος: Εύη Βαγιώτη
  9. Αναπληρωματικό Μέλος: Καλλιόπη Πάνου
 • Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν:
  1. Κωνσταντίνα Αυγέρη
  2. Δημήτρης Παπουτσάκης
  3. Αναστασία Τουρούτογλου
 • Εκπρόσωπος στην Ένωση Γονέων είναι η Σοφία Υφαντή, ενώ αναπληρωματικό μέλος τελεί η Τίνα Μανωλοπούλου.

Comments are disabled.