Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση/Εκλογές για Δ.Σ. του Συλλόγου


Αγαπητοί γονείς,

Σας καλούμε στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής – απαλλαγή απερχόμενων ΔΣ και ΕΕ
  2. Προτάσεις δράσεων σχολικού έτους 2022-2023
  3. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη:
    • Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική επιδίωξη των σκοπών του συλλόγου, εφαρμόζει το καταστατικό και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Αποτελείται από επτά τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά.

    • Εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών είναι το αμέσως ανώτερο όργανο των Συλλόγων Γονέων και απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου. Εκλέγεται ένας εκπρόσωπος και ένας αναπληρωματικός.

    • Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει τη διοικητική και ταμειακή υπηρεσία του Δ.Σ. Αποτελείται από τρίτα τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε τις υποψηφιότητες των γονέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα μέχρι το Σάββατο 29/10, αποστέλλοντας σχετική

Δήλωση Υποψηφιότητας στο email του Συλλόγου (sgk1peirnipxalandriou@gmail.com).

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι γονείς που είναι ταμειακά ενήμεροι, έχουν δηλαδή εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους. Μία εισφορά δίνει  το δικαίωμα και στους δύο γονείς να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες, ενώ κάθε γονέας έχει μία ψήφο ανεξάρτητα του αριθμού των παιδιών που  φοιτούν στο σχολείο.

(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ–Κεφ. Β΄ –Άρθ. 3.)

Όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες παιδιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο εγγράφονται αυτοδίκαια στο Σύλλογο καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής (για τις οικογένειες που  εγγράφονται για πρώτη φορά) και την ετήσια εισφορά που έχουν οριστεί σε δεκαπέντε (15) ευρώ έκαστο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών στο σχολείο. Οι οικογένειες που είναι ήδη εγγεγραμμένες καταβάλλουν μόνο την ετήσια εισφορά (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ–Κεφ. Β΄ –Άρθ.6)

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για τη συμμετοχή ΟΛΩΝ, καθώς είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου και του Νηπιαγωγείου μας!

Με εκτίμηση,
Το ΔΣ του Συλλόγου Γ&Κ
1ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου

Comments are disabled.